Kveldstur i mørke til Vardetangen. Medbrakt kakao og vafler ved bålet, medan me lytta til bølgeskvulp i ein stille kveld. Kvardagsromantikk <3